Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest…

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.

Marek Popławski_arc_1118
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,

Marek Popławski_arc_0976

nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,

Marek Popławski_arc_1032

nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Marek Popławski_arc_1099

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,

Marek Popławski_arc_1193

we wszystkim pokłada nadzieję,

Marek Popławski_arc_5232

wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje…

Marek Popławski_arc_5239

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,

Marek Popławski_arc_5234

lub jak wiedza, której zabraknie.

Marek Popławski_arc_5253

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

Marek Popławski_arc_5255

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

Marek Popławski_arc_1144

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.

Marek Popławski_arc_1155

Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Marek Popławski_arc_1140

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:

Marek Popławski_arc_1158

Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Marek Popławski_arc_1169

Tak więc trwają…

Marek Popławski_arc_0766

wiara, nadzieja, miłość – te trzy:

z nich zaś największa jest MIŁOŚĆ!

Tags: , , , , ,

1 COMMENTS | ADD YOUR COMMENT
Anonymous Świat stworzony jest po to, aby stać się kiedyś piękną książką, ZDJĘCIE stworzone jest po to,aby stać się PIĘKNYM OBRAZEM ŚWIATA.

Dorota (zdjęcia są przepiękne :)
 
stat4u