Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest…

Posted on Posted in FOTOGRAFIA ŚLUBNA

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.

Marek Popławski_arc_1118
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,

Marek Popławski_arc_0976

nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,

Marek Popławski_arc_1032

nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Marek Popławski_arc_1099

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,

Marek Popławski_arc_1193

we wszystkim pokłada nadzieję,

Marek Popławski_arc_5232

wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje…

Marek Popławski_arc_5239

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,

Marek Popławski_arc_5234

lub jak wiedza, której zabraknie.

Marek Popławski_arc_5253

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

Marek Popławski_arc_5255

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

Marek Popławski_arc_1144

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.

Marek Popławski_arc_1155

Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Marek Popławski_arc_1140

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:

Marek Popławski_arc_1158

Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Marek Popławski_arc_1169

Tak więc trwają…

Marek Popławski_arc_0766

wiara, nadzieja, miłość – te trzy:

z nich zaś największa jest MIŁOŚĆ!

One thought on “Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest…

  1. Świat stworzony jest po to, aby stać się kiedyś piękną książką, ZDJĘCIE stworzone jest po to,aby stać się PIĘKNYM OBRAZEM ŚWIATA.

    Dorota (zdjęcia są przepiękne :)

Dodaj komentarz