Prawosławna ceremonia zaślubin

Ceremonia zaślubin w obrządku prawosławnym składa się z dwóch części, które niegdyś sprawowane były oddzielnie. Jest to wstępny obrzęd zaręczyn (cs. obruczenije) i obrzęd ukoronowania (cs. Wienczanije), który stanowi właściwy sakrament.

Młodzi czekają w przedsionku na batiuszkę, który ich wprowadzi dalej.

1

2

Zapalone świece, wręczane nowożeńcom podczas zaręczyn, przypominają przypowieść o pannach, które wyszły na spotkanie Oblubieńca (Mat.25,1), dlatego też osoby wstępujące w kolejny związek małżeński nie otrzymują świec.

3

Światło to znak radości, ogień daje ciepło – zapalone świece symbolizują radość spotkania dwojga kochających się ludzi, a także ich czystość.

4

Głównym elementem obrzędu zaręczyn jest błogosławieństwo i wymiana ślubnych obrączek – to zewnętrzny znak tego, że dwoje partnerów łączy się ze sobą w małżeństwie za obopólną zgodą i z własnej woli. Bez tej dobrowolnej zgody obu stron nie może dojść do sakramentu chrześcijańskiego małżeństwa.

5

Batiuszka trzykrotnie powtarza formułę zaręczyn, daje do pocałowania obrączkę i zakłada ją na palec pana młodego, później powtarza to samo z panną młodą.
6
7

Następnie Młodzi sami sobie ślubują,  nawzajem wkładając na palec  obrączki

9

Po krótkiej modlitwie prowadzi zaręczonych na środek cerkwi, przed stolik, na którym leży krzyż i ikona.
8

Wszyscy stają na tkanej płachcie, na której leży kawałek białego lnianego płótna, ozdobionego liśćmi paproci.

10

Batiuszka pyta narzeczonych, czy chcą się poślubić i czy nie obiecali poślubić kogoś wcześniej. Trzykrotnie powtarza formułę zaślubin.

11

12

Kulminacyjnym momentem drugiej część tego nabożeństwa jest ceremonia ukoronowania – na głowy narzeczonego i narzeczonej kapłan wkłada korony.

Młodzi całują krzyż, który jest na przedniej części koron, symboli czystości życia, a batiuszka podaje korony świadkom stojącym za młodymi. Ci będą trzymali korony prawie do końca ceremonii nad głowami młodych

13

Ten zewnętrzny i widzialny znak tego sakramentu oznacza szczególną łaskę, którą młoda para otrzymuje od Ducha Świętego zanim jeszcze rozpocznie tworzyć nową rodzinę i domowy Kościół.

<14

Korony te są wieńcami radości, ale jednocześnie są również koronami męczeństwa, bowiem każde prawdziwe małżeństwo dla obu jego stron oznacza ciągłe poświęcanie się sobie nawzajem.

17

16
18

Przy końcu tego obrzędu Batiuszka czyta fragment ewangelii św. Jana o weselu w Kanie Galilejskiej, opierając księgę na pochylonych głowach młodych. Chór śpiewa „Ojcze nasz”.

Młodzi na przemian trzykrotnie piją wino z czarki trzymanej przez batiuszkę-  ten wspólny kielich symbolizuje fakt, że od tej pory będą dzielić ze sobą wspólne radości i smutki, wspólne myśli i pragnienia, stają się jednym ciałem, a jedyną nadzieję powinni pokładać w Chrystusie.

Kolejnym etapem ceremonii jest trzykrotne obchodzenie anałoja. Ten etap symbolizuje drogę, którą wspólnie będą kroczyć małżonkowie w stronę Królestwa Bożego.

19

Batiuszka przewiązuje obojgu ręce białą chustą, przykrywa je częścią swojej szaty i, trzymając w lewej ręce krzyż, prowadzi ich trzykrotnie wokół stołu stojącego na środku cerkwi.

Świadkowie idą za nimi, trzymając korony i starając się jak najdłużej ciągnąć za sobą kawałek białego płótna, aby „wyciągnąć” jak najwięcej starych panien z ich samotnego stanu. Przechodząc przed ołtarzem skłaniają głowy.

20

Na zakończenie ceremonii małżonkowie podchodzą do Carskich Wrót, proszą o błogosławieństwo na wspólną drogę życia.

21

22

… i niech nam żyją długo i szczęśliwie !!!   Z pozdrowieniami dla Moniki i Piotra

Tags: , , ,

0 COMMENTS | ADD YOUR COMMENT
 
stat4u